Our Portfolio

Recent Projects

Değişimi Yönetmek

Dünyada ve ülkemizde gerek teknolojik gerekse de bilişsel boyutta yaşanan birçok değişimin farkına varacak ve değişeme yön vermek için bilgilerle donanacaksınız.

Konkordato Komiserliği

Katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde konkordato komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamaları amaçlamaktadır.

Etkin İletişim Becerileri

İletişim kavramının temelleri, profesyonel iletişim becerileri ve teknikleri üzerinde durulacaktır. Uygulamalı örnekler üzerinden pratik tecrübe edinimi sağlayacaksınız.

Liderlikte Yenilenen Kodlar

Katılımcılar, geleceğin liderlik modelleri öğrenirken değişen çevresel koşulların liderlik üzerinde yarattı farklıları görecek ve fark edecekler.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması tüm işletmeleri ilgilendiren ve kanunen zorunlukları içeren önemli bir süreçtir. Gerek eğitim gerekse danışmanlıkla desteklenmelidir.